Automaty ze zgrzewem wzdłużnym seria HS

Pakowarki automatyczne ciągłe charakteryzują się doskonałym stosunkiem jakości do ceny oraz modułowością. Wszystkie modele tej gamy mogą być dostarczane z tunelem lub bez tunelu obkurczania. W porównaniu do tradycyjnych urządzeń ze zgrzewarką boczną, gama ta oferuje liczne zalety, takie jak: możliwość pakowania produktów o nieograniczonej długości, zwiększenie wydajność produkcji, istotne zmniejszenie odpadów folii.

Seria HS ze zgrzewaniem ciągłym w cyklu przerywanym lub w systemie box motion, można stosować z Poliolefiną i Polietylenem, polipropylenem jednowarstwowym o płaskim arkuszu z zawijaczami PX i może zaspokoić produkcję do 7200 paczek/godz.
Copyright ⓒ Euro-Nik 2015